Walory kulturowe

1. Rezerwat “Borowiec”, ostoja unikalnego żółwia błotnego.
2. Kościół św. Trójcy w Chotczy z lat 1911 – 1914.
3. Kościół św. Trójcy z pocz. XVII wieku w Lipsku.
4. Pomnik upamiętniający bohaterską śmierć (6 XI 1863) płk. Dionizego Czachowskiego w Jaworze Soleckim.
5. Kościół farny Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Solcu nad Wisłą z XIVw, przebudowany
w XVI/XVIIw.
6. Rekonstrukcja słowiańskiej osady w Solcu nad Wisłą.
7. Kościół św. Mikołaja w Grabowcu z I poł. XVIIw.
8. Kościół gotycki św. Zygmunta w Siennie z XVw.
9. Żydowski Jar z wychodniami tropów dinozaurów
w Bałtowie.
10. Kraina Koni w Bałtowie
11. Pałac książąt Druckich – Lubeckich z końca XIXw.
w Bałtowie.
12. Szwajcaria Bałtowska, stok narciarski w Bałtowie.
13. Wapienne skałki wspinaczkowe w Bałtowie.
14. Najstarsza w Polsce wolnostojąca kaplica
z 1430r.
15. Neolityczne kopalnie krzemienia pasiastego
w Krzemionkach.
16. Zabytkowy młyn wodny w Stokach.
17. Dawna fabryka tektury w Dołach Biskupich Witulinie.
18. Zabytkowy zespół walcowni i pozostałości
unikalnego układu wodnego Nietulisku.
19. Zapora i zbiornik Wióry na Świślinie.
20. Dwór rodzinny Mariana Ośniałowskiego
w Chocimowie.
21. Zabytkowy wiatrak typu “holender”
w Szwarszowicach.
22. Żywe Muzeum Porcelany AS w Ćmielowie.
23. Kościół. Św. Zofii w Bodzechowie z XVIIw.
24. Ruiny zamku Szydłowieckich w Ćmielowie.
25. Kościół św. Stanisława Biskupa Męczennika
w Ruszkowie z XVIIIw.